Motywy literackie - matura

Egzamin dojrzałości nie taki straszny

Tania Książka – Motywy literackie matura – ten temat spędza sen z powiek wielu uczniom, nawet tym najlepiej przygotowanych. Zwłaszcza obecnie w dobie pandemii i nauki zdalnej, jakość edukacji może pozostawiać wiele do życzenia. Choć nauczyciele często dokładają wszelkich starań, aby odpowiednio przygotować swoich podopiecznych do egzaminów, uczniowie muszą zdać sobie sprawę, że odpowiedzialność ostatecznie spoczywa na nich, a powtórzenie 3 lub 4 lat materiału zwłaszcza z języka polskiego jest niezwykle wymagające. Z pomocą przychodzą wszelkie kompendia naukowe, które motywami literackimi, opracowanymi na potrzeby egzaminu maturalnego.

Język polski dla każdego

Dlaczego Stanisław Wokulski targnął się na swoje życie? Jaka jest cena wolności według Adama Mickiewicza? Jaką rolę odgrywa tradycja w życiu człowieka na podstawie “Pana Tadeusza”? I w końcu, jakiej symboliki można się doszukać w lekturze “Ferdydurke” Witolda Gombrowicza?

Odpowiedzi na te pytania są łatwe jeśli uczeń zna treść najważniejszych utworów, wymaganych na maturze. Nie jest tajemnicą, że zarówno przy egzaminie podstawowym i rozszerzonym abiturient musi znać podstawowe motywy literackie, na których oparta jest dłuższa wypowiedź pisemna. Jest to nie lada wyzwanie, zwłaszcza, że umiejętność przekonania do swojej tezy lub rozstrzygnięcia hipotezy opiera się na argumentach, które należy poprzeć trafnymi przykładami.

Lektura kompendium umożliwi każdemu maturzyście uporządkowanie nabytej wiedzy nabytej w ciągu ostatnich lat nauki szkolnej. Schematyczny i logiczny tok rozumowania przydaje się nie tylko przy rozwiązywaniu zadań na przedmiotach ścisłych, ale również na kierunku humanistycznym.

Uporządkowana wiedza

Często zdarza się tak, że znajomość wymaganej lektury może nie wystarczyć na egzaminie. Sama fabuła i poszczególne wątki są zaledwie podstawą do zidentyfikowania najważniejszych motywów poruszonych w dziele.

Maturzysta mierząc się z obszerną powieścią, obfitą w wiele historii pobocznych, nawiązujących do charakterystycznych cech danej epoki, powinien mieć uporządkowaną wiedzę z zakresu literatury – zarówno z treści jak okoliczności powstania utworu. Uczeń korzystający z kompendium, zapoznawszy się z poleceniem maturalnym zrozumie, że ma do czynienia z konkretnym motywem literackim, który był wielokrotnie poruszany w wielu utworach.

Przykłady tematów można mnożyć w nieskończoność, dlatego przy ogromie wiedzy jakie niesie literatura, systematyzacja poszczególnych zagadnień pozwoli na szybką i efektywną naukę. Edukacja nie musi być żmudna i nudna, a z pewnością zaprocentuje w przyszłości.

Szkoła - zdjęcie utworzone przez diana.grytsku - pl.freepik.com